top of page

"מורה דרכים שְׁמֵימִי" – ממשק ידידותי לניווט לווייני

"מורה דרכים שְׁמֵימִי" – ממשק ידידותי לניווט לווייני

"החברה שלנו – "מורה דרכים שמימי" - שמה לה למטרה וכיעד לטווח ארוך לספק מוצר מתקדם לכל מי שדרוש לו כלי מתעדכן תדיר ומהימן באופן אופטימלי, שנועד לצרכים של התמצאות במרחב גיאוגרפי, באמצעות הדמיה תלת-מימדית של נתוני השטח ההווים בזמן אמת, תוך התאמה לתנועה במרחב האמיתי ובחינתו הויזואלית במרחב המדומה.
המוצר אותו אנו מציעים הנו פרי של שנים אחדות של עבודה מולטידיסציפלינרית בין חברות טכנולוגיה שונות, העוסקות במיפוי ובייצוג תלת-מימדי. מוצר זה יאפשר למשתמש התחברות לממשק ידידותי, אשר יתרגם את נתוני התבנית הטופוגרפית, אליה החברה שלנו דואגת להוסיף ולעדכן את הנתונים המשתנים תדיר של התכסית, כך שהתמונה המתקבלת על הצג (המדובר בצג-מגע, המסופק כחלק אינטגרלי מהחבילה המוצעת) הינה הדמיה מהימנה ככל האפשר של המרחב בו המשתמש מתנהל באותה עת, כולל אפשרויות של תצפית תלת-מימדית מכל נקודה לכל נקודה במרחב הנתון וקישוריות (במגע אצבע) לתצלומי-אויר (תצ"א). מובן שהמוצר אותו אנו מציעים מתממשק עם כל היתרונות הטכנולוגיים והתקשורתיים הקיימים היום בשוק, כולל הטכנולוגיה העכשוית של התחברות למערכת GPS.
לצרכי שימושים צבאיים עתידיים, ניתן לחזות מראש את הנצפה מכל נקודה על-פני מפה טופוגרפית ב-360 מעלות, כך שמתאפשר תכנון זהיר, בטיחותי ומדויק יותר של התנועה בשטח, של העלאת נקודות תצפית ושל הנראות של הכוחות מכל נקודה אחרת במרחב הנתון. גם ההתמצאות של מי שלא הוכשר לכך באופן מעמיק, תשתפר פלאים הודות למיידיות של ההדמיה ולהענקת התחושה המיידית של כיווניות במרחב.
בשורה התחתונה, המערכת מאפשרת התמצאות במרחב וירטואלי ומתוך כך גם אקטואלי, כאשר המשתמש יכול להתרשת בזמן אמת לגבי מיקומו על פני מפות טופוגרפיות (מסופקות עם החבילה המוצעת), מיקומו בערכים המספריים של נ.צ. ספציפי במערכת הקואורדינטות וכמובן גם בהדמיה של המציאות החיצונית, בקירוב לנחזותה בשטח." (ר.ש. סמנכ"ל שיווק ומכירות)

bottom of page